Archive for September 1st, 2023


Gs. Phạm Cao Dương : Từ Bảo Đại đến Hồ Chí Minh – Hai bản tuyên ngôn độc lập

Friday, September 1st, 2023

14/10/2011

“Giáo sư Phạm Cao Dương tốt nghiệp ĐH Sư phạm, ĐH Văn khoa Sàigòn và Tiến Sĩ Sử học tại Pháp. Ông từng giảng dạy tại các trường Đại học Sư Phạm Sàigòn, Đại học Văn Khoa Sàigòn và là giáo sư thỉnh giảng tại các đại học Đà Lạt, Huế, Cần Thơ, Vạn Hạnh và Cao Đài. Định cư tại Hoa kỳ từ năm 1975, ông tiếp tục giảng dạy các môn lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ Việt nam trong gần ba chục năm qua tại các trường UCI, UCLA, Cal State Long Beach, Santa Ana College…”

(more…)

11 tháng 3 năm 1945: Tuyên cáo độc lập của Vua Bảo Đại

Friday, September 1st, 2023

https://javigos.com

11/3/2022

Đa số người Việt bây giờ chỉ biết đến bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 của CT CP lâm thời VNDCCH Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình. 

(more…)