Archive for September 3rd, 2023


Jane Fonda: “Tôi mang theo sự hối hận xuống mồ”

Sunday, September 3rd, 2023

Mai Nguyễn /SGN

03 tháng 9, 2023

Trong talkshow được phát đi vào ngày 2 Tháng Chín 2023, khi được người dẫn chương trình hỏi rằng “Bà nghĩ gì, khi cho đến giờ phút này, người ta nhìn thấy bà và vẫn nhớ đến chuyện…”

Jane Fonda đã ngắt lời người dẫn chương trình và nói ngay rằng “Tôi sẽ mang theo xuống mồ sự hối hận về bức ảnh chụp tôi đang ngồi trên một khẩu súng phòng không, và đã nói trong một cuốn phim tài liệu dài. Tôi đã xin lỗi nhiều lần, trong suốt nhiều năm”.”

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2023-09-03-133043.png

Jane Fonda trên talkshow SiriusXM ngày 2-9-2023 (Youtube Screenshot) 

(more…)

Ông Biden phải làm sao để xiêu lòng Việt Nam – mà vẫn giúp được những người kẹt sau song sắt

Sunday, September 3rd, 2023

The Washington Post  :How Biden can court Vietnam — and help those stuck behind bars

As other presidents have done, Mr. Biden will undoubtedly offer respect for Vietnam’s differing political system. But he should also speak the truth to Vietnam’s leaders: No ruler or system is made stronger when it destroys the rights and dignity of its own people.”

Nguồn: The Washington Post 

03/9/2023

Song ngữ Việt Anh

VNTB – Ông Biden phải làm sao để xiêu lòng Việt Nam – mà vẫn giúp được những người kẹt sau song sắt

Trước khi ông Biden nâng ly chúc mừng các nhà lãnh đạo tại Hà Nội, ông cũng nên nhắc nhở thành tích nhân quyền ngày càng tệ của Việt Nam và kêu gọi sự thay đổi. 

(more…)

Chuyện Việt Nam ngày Chủ nhật 03 tháng 9 năm 2023

Sunday, September 3rd, 2023

Quê Hương tổng hợp


Hội nghị Trung ương 8: Vì sao Tổng Trọng sẽ chơi sát ván “một mất một còn” với Thủ tướng Chính?

02/9/2023 

https://thoibao.de/wp-content/uploads/2023/09/Hinh-01-2-1550x872.jpg
(more…)