Archive for September 2nd, 2023


Người Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Lương? – Kim Văn Chính

Saturday, September 2nd, 2023

27/8/2023

” Do vậy, Bình Định vương không chấp nhận quyền chọn chủ phương Bắc của nhóm ưu tú sinh sống bên trong cương vực nước Nam. Sau khi điểm lại tình hình lòng dân oán phản bởi chính sách triều Hồ, Ngài định danh nhóm hợp tác đồng thời định nghĩa việc họ làm nhân buổi rối ren một cách minh bạch:

“Ác đảng hoài gian cánh dĩ mại ngã quốc 惡黨懷奸竟以賣我國”, Bọn bất lương mưu cấu kết với giặc để bán nước ta.

Trong bối cảnh cái gọi là “dân tộc” theo định nghĩa phương Tây chưa hình thành, nhận xét của Lê Thái tổ cho thấy Ngài vươn trước thời đại mình rất xa.”

1. Từ hồi nhỏ, khi khai trong các thứ gọi là lý lịch, tôi vẫn thắc mắc, không biết tại sao dòng dân tộc mình phải khai là người Kinh, dòng tôn giáo phải khai là Lương?

(more…)

Giới chuyên gia: Đối tác Chiến lược không phải là dấu hiệu Việt Nam sẽ liên kết với Mỹ

Saturday, September 2nd, 2023

01/9/2023 

VOA News 

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng. 

(more…)

Tìm hiểu TT Joe Biden vội vàng đến thăm Việt Nam…

Saturday, September 2nd, 2023

Lê Hoành Sơn 

https://vietquoc.org/

01/9/2023

https://lh3.googleusercontent.com/pw/AIL4fc92PdzDmhoPhvoo2V7R0cPv1jMyH9ToIE8aPPG5kzko-ZtpnYMK5rNKjtgNtpYewBo1v6HV87KvMQcwvVeniCqnrhyR07RjtH8IsxdUnXia53WO-qMBxxNHgFOdhmdkeN2cbX_yVbWn7FPhW3ip1Svqyw=w510-h343-s-no?authuser=0

TT Joe Biden sẽ đi thăm Việt Nam ngày 10/09/2023 (Ảnh Reuters)

(more…)

Quan hệ Việt – Mỹ: Chính trị thực dụng và cơ hội cho Việt Nam 31/8/2023 – Ls. Lê Quốc Quân

Saturday, September 2nd, 2023
Quan hệ Việt - Mỹ: Chính trị thực dụng và cơ hội cho Việt Nam

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó tổng thống Mỹ Joe Biden ở Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7/7/2015 (minh hoạ) 

(more…)

Lê Bá Vận  – Tuyên Ngôn Độc Lập 2/9 Danh Chính Ngôn Thuận Sự Thành?

Saturday, September 2nd, 2023

02/9/2023

quân vương

Sách Luận Ngữ – Tử Lộ có câu: “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành…” là xuất xứ của thành ngữ tiếng Việt “Danh Chính Ngôn Thuận” có nghĩa “có chính nghĩa thì lời nói mới thuận”. Thành ngữ này là cơ sở để thẩm định những vướng mắc trong bản “Tuyên ngôn Độc Lập” 2/9/1945 mà hôm nay đcsVN kỷ niệm năm thứ 78. [1].

(more…)

Biden thăm HN: Quan hệ Mỹ-Việt, vị thế của TBT Nguyễn Phú Trọng và tương quan Việt-Trung – BBC

Saturday, September 2nd, 2023

BBC News

01/9/2023

bbc

Những tiếp xúc, trao đổi gần đây về mặt ngoại giao giữa Washington và Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản VN dường như đã trở thành nhân vật đóng vai trò trọng tâm.

(more…)