Archive for September 11th, 2023


CSVN: Truyền thông nhà nước Việt Nam kiểm duyệt phát biểu của TT Biden về nhân quyền (VOA, BBC) 

Monday, September 11th, 2023

11/9/2023 – VOA Tiếng Việt 

Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp báo tại Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2023.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp báo tại Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2023. 

(more…)

Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 11 tháng 9 năm 2023

Monday, September 11th, 2023

Quê Hương tổng hợp

Việt – Mỹ chính thức xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

https://vietluan.com.au/wp-content/uploads/2023/09/trongvabiden.jpg

Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. (Ảnh: Nhật Bắc/baochinhphu.vn) 

Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Việt Nam – Mỹ chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

(more…)

Tuyên bố và thông cáo của Tòa Bạch Ốc về  Chuyến thăm lịch sử cấp nhà nước tới Hà Nội, Việt Nam (Tiếng Việt và tiếng Anh)

Monday, September 11th, 2023

 

 Chuyến thăm lịch sử cấp nhà nước tới Hà Nội, Việt Nam

(Tạm lược dịch bởi HD Press)

9/10/2023

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/09/10/fact-sheet-president-joseph-r-biden-and-general-secretary-nguyen-phu-trong-announce- the-us-vietnam-toàn diện-chiến lược-đối tác/

(more…)