Kẻ phản bội (nước Mỹ) được cựu TT Mỹ Obama vinh danh


Một e-mail có tiêu đề “Không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội” [1] nói về Barack Obama tôn vinh nữ phản chiến Jane Fonda là một trong những Người phụ nữ của thế kỷ. 

Thật tệ hại? Tuyên bố của Barack Obama là sai sự thật!
Trên thực tế, Fonda là một trong những phụ nữ được giới thiệu trong chương trình đặc biệt của Barbara Walters dành cho ABC News có tên “Lễ kỷ niệm: 100 năm của những người phụ nữ vĩ đại”, theo Factcheck.org là một trang web đi tìm hiểu sự thực. Factcheck.org là một tổ chức phi chính trị do Trung Tâm Chính Sách Công Annenberg của Đại Học Pennsylvania thực hiện. Chương trình đặc biệt phát sóng vào ngày 30/04/1999 với đề tài nhìn vào những người phụ nữ “truyền cảm hứng, hấp dẫn và thú vị nhất” trong thế kỷ 20 và dựa trên danh sách “100 người phụ nữ quan trọng nhất của thế kỷ 20” do một hội đồng lựa chọn. Tạp chí Ladies Home Journal, FactCheck.org đưa tin. Và nữ phóng viên nổi tiếng Barbara Walters đã phơi bày sự thật của “kẻ phản bội” trên truyền hình ABC’s News với những nội dung:

Jane Fonda was on 3 times this week talking about her new book… and how good she feels in her 70’s… She still does not know what she did wrong… Her book just may not make the bestseller list if more people knew. / Tuần này, đã 3 lần Jane Fonda nói về cuốn sách mới của bà ta … và về bà ta vẫn cảm thấy khỏe mạnh ở độ tuổi 70…. Bà ta vẫn không biết những gì bà ta đã làm sai…. Cuốn sách của bà lẽ ra không nằm trong liệt kê sách bán chạy nhất mà nhiều người biết.

Barbara Walters said: Thank you all. Many died in Vietnam for our freedoms. I did not like Jane Fonda then and I don’t like her now. She can lead her present life the way she wants and perhaps SHE can forget the past, but we DO NOT have to stand by without comment and see her “honored” as a “Woman of the Century.” (I remember this well.) / Barbara Walters đã nói: Cám ơn tất cả. Nhiều người đã chết ở Việt Nam cho tự do của chúng ta. Lúc đó tôi đã không thích Jane Fonda và giờ đây tôi cũng chẳng thích bà ta. Bà ta có thể sống cuộc sống hiện tại của bà ta cách nào bà ta muốn và có lẽ bà ta bà quên đi quá khứ, nhưng chúng ta KHÔNG PHẢI đứng bên lề mà không bình luận gì và nhìn thấy bà ta “được vinh danh” như là một “Người đàn bà của thế kỷ” (Tôi nhớ kỷ điều này).

For those who served and/or died… NEVER FORGIVE A TRAITOR. SHE REALLY WAS A TRAITOR! And now President Obama wants to honor her!! In Memory of Lt. C. Thomsen Wieland, who spent 100 days at the Hanoi Hilton [infamous North Vietnam prison] / Với những ai đã phục vụ và/hoặc đã chết…ĐỪNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MỘT TÊN PHẢN BỘI. BÀ TA QUẢ THỰC LÀ MỘT TÊN PHẢN BỘI! Và giờ đây Tổng thống Barack Obama muốn tôn vinh bà ta! Để tưởng nhớ Trung tá Thomsen Wieland, người đã trải qua 100 ngày ở nhà tù gọi là Hà Nội Hilton (nhà tù khắc khe nổi tiếng của Cộng Sản Bắc Việt).

IF YOU NEVER FORWARDED ANYTHING IN YOUR LIFE. FORWARD THIS SO THAT EVERYONE WILL KNOW! A TRAITOR IS ABOUT TO BE HONORED. KEEP THIS MOVING ACROSS AMERICA. / NẾU QUÍ VỊ CHƯA TỪNG CHUYỂN TIẾP BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TRONG ĐỜI QUÍ VỊ, XIN CHUYỂN TIẾP BÀI NÀY ĐỂ MỌI NGƯỜI SẼ BIẾT! MỘT TÊN PHẢN BỘI ĐƯỢC VINH DANH. XIN CHUYỀN BÀI NÀY ĐI KHẮP MỌI NGƯỜI NƯỚC MỸ.

 Jane Fonda viếng thăm Hà nội năm năm 1972 với dáng điệu vui mừng (funny) giữa những Bộ Đội Cộng Sản Bắc Việt (Ảnh: Internet)

This is for all the kids born in the 70’s and after who do not remember, and didn’t have to bear the burden that our fathers, mothers and older brothers and sisters had to bear. Jane Fonda is being honored as one of the “100 Women of the Century.” / Điều này dành cho lớp trẻ sinh vào những năm 70 trở về sau không biết, không nhớ, không phải mang gánh nặng mà cha, mẹ, anh chị họ đã phải gánh. Jane Fonda được vinh danh như là một trong “100 người đàn bà của Thế kỷ”!

Barbara Walters writes: Unfortunately, many have forgotten and still countless others have never known how Ms. Fonda betrayed not only the idea of our country, but specific men who served and sacrificed during the Vietnam War. / Barbara Walters viết: Không may là, nhiều người Mỹ đã lãng quên và còn không biết bao nhiêu người khác chưa từng biết làm sao cô Fonda đã phản bội không chỉ ý thức hệ của đất nước chúng ta mà còn rõ nét đã phản bội các người đàn ông đã phục vụ và hi sinh trong Chiến Tranh Việt Nam.

The first part of this is from an F-4E pilot. The pilot’s name is Jerry Driscoll, a River Rat. In 1968, the former Commandant of the USAF Survival School was a POW in Ho Lo Prison, the “Hanoi Hilton.” / Phần đầu tiên của bài này là nói về một phi công F-4E. Tên của sỹ quan phi công là Jerry Driscoll, đơn vị River Rat. Năm 1968, nguyên Chỉ huy trưởng Trường Thoát Hiểm Không Quân Hoa Kỳ và là một tù binh ở nhà tù Hỏa Lò Hà Nội có tên “Hanoi Hilton”.
Dragged from a stinking cesspit of a cell, cleaned, fed, and dressed in clean PJ’s, he was ordered to describe for a visiting American “peace activist” the “lenient and humane treatment” he’d received. / [Jerry Driscoll] Bị kéo lên từ một phòng giam hôi hám và bẩn thỉu, ông được tắm rửa, cho ăn, và ông bị bắt mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ, ông được lệnh mô đối xử như vậy để tiếp một khách người Mỹ “hoạt động cho hòa bình” đến thăm, để khách này biết cách “đối xử khoan hồng và nhân đạo” [của CSVN] mà ông [Jerry Driscoll] đã nhận được.
Ông [Jerry Driscoll] đã khạc nhổ vào cô Fonda, ông đã bị đánh bằng dùi cui, và đã bị lôi đi nơi khác. Trong lần bị đánh đập vì lý do đó, ông ngã chúi vào chân của viên chỉ huy trại tù Hnaoi Hilton làm cho tên sĩ quan đó giận điên lên. Năm 1978, vị Trung tá Không quân này vẫn còn bị thương (điều làm ông vĩnh viễn chấm dứt sự nghiệp phi công của ông) vì bị viên chỉ huy trại tù [CSVN] đánh đập điên cuồng bằng gậy gộc.

From 1963-65, Col. Larry Carrigan was in the 47FW/DO (F-4E’s). He spent 6 years in the ” Hanoi Hilton”… the first three of which his family only knew he was “missing in action.” His wife lived on faith that he was still alive. His group, too, got the cleaned-up, fed and clothed routine in preparation for a “peace delegation” visit. / Từ 1963 đến 65, Đại tá Larry Carrigan ở đơn vị 47FW/DO (đội chiến đấu cơ F-4E). Ông đã trải qua 6 năm trong nhà tù “Hilton Hà Nội” … ba năm đầu trong sáu năm đó gia đình ông chỉ biết ông bị “mất tích trong chiến đấu”. Vợ ông sống trong niềm tin rằng ông vẫn còn sống. Nhóm của ông cũng như [Trung tá Jerry Driscoll] được tắm rửa sạch sẽ, cho ăn và cho mặc theo thường lệ để chuẩn bị [trình diễn] cho cuộc thăm viếng của “Phài đoàn hòa bình.”

They, however, had time and devised a plan to get word to the world that they were alive and still survived. Each man secreted a tiny piece of paper, with his Social Security Number on it, in the palm of his hand. When paraded before Ms. Fonda and a cameraman, she walked the line, shaking each man’s hand and asking little encouraging snippets like: “Aren’t you sorry you bombed babies?” and “Are you grateful for the humane treatment from your benevolent captors?” / Tuy nhiên, tất cả họ đã nghĩ ra một kế hoạch cho thế giới biết họ vẫn còn sống sót. Từng người bí mật giấu kín một mẫu giấy tí xíu trong lòng bàn tay, với Số An Sinh Xã hội của mình ghi trên đó. Khi đi qua trước cô Jane Fonda và một người quay phim, bà duyệt qua hàng người tù binh Mỹ, bắt tay từng người và hỏi chuyện vụn vặt có chút khuyến khích như: “Ông không hối tiếc chuyện ông ném bom trẻ nít sao?” và “Ông có nhớ ơn cách đối xử nhân đạo nhận được từ những người nhân từ [CSVN] bắt giữ ông không?”

Believing this HAD to be an act, they each palmed her their sliver of paper. She took them all without missing a beat… At the end of the line and once the camera stopped rolling, to the shocked disbelief of the POWs, she turned to the officer in charge and handed him all the little pieces of paper… / Tin rằng đó CHỈ LÀ chuyện đóng kịch, họ từng người đưa vào lòng bàn tay cô mẫu giấy của họ. Cô ta nhận hết chẳng bỏ sót ai…. Đến cuối hàng và một khi máy ngưng quay, trước cú sốc không tin được của các tù binh, cô quay viên sĩ quan chỉ huy trại tù [CSVN] và đưa cho hắn tất cả các mẫu giấy nhỏ….

Three men died from the subsequent beatings. Colonel Carrigan was almost number four but he survived, which is the only reason we know of her actions that day. / Ba người bị chết vì bị đánh đập của cai tù [CSVN] bởi ly do đó. Đại tá Carrigan là người thứ tư nhưng ông đã sống sót, đó là nguyên do duy nhất chúng ta biết đến hành động của Jane Fonda ngày đó.

I was a civilian economic development advisor in Vietnam, and was captured by the North Vietnamese communists in South Vietnam in 1968, and held prisoner for over 5 years. I spent 27 months in solitary confinement; one year in a cage in Cambodia; and one year in a ‘black box’ in Hanoi. My North Vietnamese captors deliberately poisoned and murdered a female missionary, a nurse in a leprosarium in Banme Thuot, South Vietnam, whom I buried in the jungle near the Cambodian border. At one time, I weighed only about 90 lbs. (My normal weight is 170 lbs.) / Tôi đã là một cố vấn dân sự về phát triển kinh tế ở Việt Nam và đã bị Cộng Sản Bắc Việt bắt tại Nam Việt Nam năm 1968 và bị cầm tù trên 5 năm. Tôi trải qua 27 tháng biệt giam, một năm nằm trong cũi ở Cambodia, và một năm trong “hộp đen” tại Hà Nội. Đám bắt giữ Cộng Sản Bắc Việt cố tình đầu độc và sát hại một nữ truyền giáo, là một y tá tại trại cùi ở Ban Mê Thuột, Nam Việt Nam, mà tôi chôn trong rừng già gần biên giới Cambodia. Có lúc, tôi chỉ còn cân nặng chừng 90 lbs (trọng lượng bình thường của tôi là 190 lbs).

We were Jane Fonda’s “war criminals”. When Jane Fonda was in Hanoi, I was asked by the camp communist political officer if I would be willing to meet with her. I said yes, for I wanted to tell her about the real treatment we POWs received… and how different it was from the treatment purported by the North Vietnamese, and parroted by her as “humane and lenient.” Because of this, I spent three days on a rocky floor on my knees, with my arms outstretched with a large steel weight placed on my hands, and beaten with a bamboo cane. / Chúng tôi đã là “tội phạm chiến tranh” của Jane Fonda. Khi Jane Fonda ở Hà Nội, tôi được viên sĩ quan chính ủy cộng sản của trại tù hỏi tôi có muốn gặp cô ta không. Tôi đã trả lời có, vì tôi muốn cho cô ta biết cách đối xử thực sự mà tù binh chúng tôi đã nhận được … và khác biệt như thế nào với cách đối xử mà Bắc Việt đưa ra mà cô ta rêu rao như là “nhân đạo và khoan dung”. Vì chuyện đó, tôi bị ba ngày quỳ gối trên nền đá, hai cánh tay giang ra với một quả tạ thép nặng trên hai bàn tay, và bị đánh bằng gậy tre.

I had the opportunity to meet with Jane Fonda soon after I was released. I asked her if she would be willing to debate me on TV. She never did answer me. / Tôi đã có cơ hội gặp gỡ Jane Fonda không lâu sau khi tôi được thả ra. Tôi hỏi bà ta liệu bà có sẵn sàng tranh luận với tôi trên truyền hình không. Bà ta không trả lời tôi.

These first-hand experiences do not exemplify someone who should be honored as part of “100 Years of Great Women.” Lest we forget… “100 Years of Great Women” should never include a traitor whose hands are covered with the blood of so many patriots. There are few things I have strong visceral reactions to, but Hanoi Jane’s participation in blatant treason, is one of them. / Các kinh nghiệm trực tiếp này không phải là mẫu người được vinh danh như là thành phần của “100 năm của Phụ nữ vĩ đại.” Chúng ta đừng quên … “100 năm của Phụ nữ vĩ đại” không bao giờ để một tên phản bội mà bàn tay đã nhuốm máu của nhiều người yêu nước. Có rất ít điều mà tự tôi phản kháng mạnh mẽ, nhưng việc Hà Nội Jane tham gia vào tội phản quốc trắng trợn là tôi sẽ phản ứng rất mạnh.

Please take the time to forward to as many people as you possibly can. It will eventually end up on her computer, and she needs to know that we will never forget. RONALD D. SAMPSON, CMSgt, USAF 716 Maintenance Squadron, Chief of Maintenance DSN: 875-6431 COMM: 883-6343. /  Xin hãy bỏ thời gian chuyển tiếp đến cho càng nhiều người càng tốt. Cuối cùng thư này sẽ đến  trong máy tính của Jane Fonda, và bà ta cần phải biết rằng chúng ta không bao giờ quên. RONALD D. SAMPSON, CMSgt, Trường phòng sửa chửa USAF 716, Trưởng Toán Sửa Chửa DSN 875-6431, COMM: 883-6343.

PLEASE HELP BY SENDING THIS TO EVERYONE IN YOUR ADDRESS BOOK. IF ENOUGH PEOPLE SEE THIS MAYBE HER STATUS WILL CHANGE. / Xin giúp đỡ bằng cách gửi email này đến mọi người từ hộp thư của quí vị. Nếu đủ số người thấy điều này, có thể thái độ của bà ta sẽ thay đổi.

Sưu tầm Lê Hoành Sơn


Comments are closed.