Archive for April 16th, 2023


Phạm Thanh Nghiên dựng lại nhà trên vùng đất mới

Sunday, April 16th, 2023

Như Hồ/SGN
15/4/2023

Phạm Thanh Nghiên tại phi trường Tân Sơn Nhất, chuẩn bị rời “nhà tù lớn”, bắt đầu những ngày dựng lại nhà trên vùng đất mới. (Ảnh: Tác giả gửi) 

(more…)

Việt Nam: Nói lại về “danh nhân văn hóa thế giới”

Sunday, April 16th, 2023

Lý Trần – 16-4-2023

Những đồn đoán vừa qua xung quanh việc anh Nguyễn Lân Thắng bị xử kín và bỏ tù, mặc dù khá lâu anh đã im tiếng, cho rằng anh đã xúc phạm lãnh tụ CS Hồ Chí Minh.

(more…)