Archive for April 10th, 2023


Nếu Việt Nam không có đảng Cộng sản – Trần Trung Đạo

Monday, April 10th, 2023

By thoisu 02 , April 10, 2023 0 Comments

10/04/2023 

Những nghĩa binh bị Pháp bắt trong vụ Hà Thành Đầu Độc 1908 và nhiều trong số đó đã bị chém đầu.

Không ít người đến nay vẫn lấy làm tiếc vì chính phủ Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội khi không đoái hoài gì đến những lá thư của Hồ Chí Minh gởi TT Truman và Bộ Ngoại Giao Mỹ. Thật ra niềm hối tiếc này chỉ dựa vào những lá thư mà không tìm hiểu nguyên nhân tại sao TT Truman không trả lời.

(more…)

Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 10/4/2023

Monday, April 10th, 2023

By thoisu 02 , April 10, 2023 0 Comments

Quê Hương tổng hợp


Một người thuộc “Hội thánh Tin lành đấng christ Tây Nguyên” bi bắt vì theo FULRO

10/4/2023

VNTB – Một người thuộc “Hội thánh Tin lành đấng christ Tây Nguyên” bi bắt vì theo FULRO

(VNTB) – Nhà chức trách Việt Nam đưa tin Công An Đắk Lăk cho bắt đối tượng xuyên tạc, phá hoại chính sách đại đoàn kết.

(more…)

48 năm nhìn lại: Nọc độc và tội ác của cộng sản Việt Nam

Monday, April 10th, 2023

Lão Ngoan Đồng ( HNPD )

10/4/2023

congsan-gachcheo 4


Bài viết này chỉ mang tính cách chia sẽ tâm sự của một con dân Nước Việt chứ không phải một bài nghiên cứu hay một bản cáo trạng.

(more…)