Archive for March 10th, 2023


Tập Cận Bình đắc cử Chủ tịch nước Trung Quốc nhiệm kỳ 3 – VNTB

Friday, March 10th, 2023

10.03.2023 11:52

VNTB – Tập Cận Bình đắc cử Chủ tịch nước Trung Quốc nhiệm kỳ 3

Nguyễn Nam

(VNTB) – Tập Cận Bình đã được bầu làm chủ tịch nước, nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp đồng thời iếp tục làm Quân ủy trung ương.

(more…)

Chiến tranh, con đường ngắn nhất dẫn tới hoà bình trên biển đông – VNTB

Friday, March 10th, 2023

09.03.2023 8:08

VNTB – Chiến tranh, con đường ngắn nhất dẫn tới hoà bình trên biển đông

Trần Trung Đạo

(VNTB) – Con đường trước mặt rất gian nan nhưng sẽ rất vinh quang.

Lịch sử cho thấy, từ trên tang thương chết chóc, chiến tranh cũng đã mở ra một sinh lộ khác cho nhiều dân tộc. Nếu không có Thế Chiến Thứ Nhất, Đế Quốc Ottoman có thể còn tồn tại không biết bao lâu và các quốc gia như Tiệp Khắc, Ba Lan, Albania, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Estonia, Latvia v.v… chưa hẳn đã có mặt trên bản đồ thế giới.

(more…)