Archive for March 14th, 2023


VNTB – Tai họa nào đang tiếp tục đe dọa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Tuesday, March 14th, 2023

14.03.2023 6:33

VNTB – Tai họa nào đang tiếp tục đe dọa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Thới Bình

(VNTB) – Hiện nay việc dự báo kinh tế rất khó khăn mà chủ yếu do vấn đề số liệu bất thường.

Bức tranh vân cẩu

“Hiện nay có nhiều đánh giá khác nhau về kinh tế, nhưng tôi cho rằng, cần đánh giá đúng thực trạng nền kinh tế và doanh nghiệp đang rất khó khăn để có giải pháp đúng, trúng và hiệu quả.

(more…)