Archive for March 13th, 2023


Hoãn sản xuất xe tại Mỹ cho đến năm 2025: bước lùi của Vinfast – VNTB

Monday, March 13th, 2023

13.03.2023 4:42

VNTB – Hoãn sản xuất xe tại Mỹ cho đến năm 2025: bước lùi của Vinfast

Việt Nam Thời Báo (Tổng hợp)

(VNTB) – Việc hoãn sản xuất xe lần này của VinFast là “bước lùi mới nhất của hãng xe Việt Nam đang gặp khó khăn.”

Sau đợt ra mắt rầm rộ tại Mỹ, hãng sản xuất xe VinFast tại North Carolina cho biết họ sẽ hoãn sản xuất xe hơi điện cho đến năm 2025. 

(more…)