Archive for March 16th, 2023


Giáo dục ở Việt Nam cũng đang bờ vực khủng hoảng? – VNTB

Thursday, March 16th, 2023

15.03.2023 7:27

VNTB – Giáo dục ở Việt Nam cũng đang bờ vực khủng hoảng?

Mai Lan

(VNTB) – Đến sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng  “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”.

Sự thật dần không thể thoái thác

Đến nay, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 6 nhà xuất bản tham gia biên soạn, phát hành sách giáo khoa môn học/ hoạt động giáo dục các khối lớp. Theo thống kê thì tổng số có 1.574 tác giả tham gia biên soạn sách giáo khoa cho 6 khối lớp.

(more…)

Những cái chết bí ẩn của quan chức – VNTB

Thursday, March 16th, 2023

16.03.2023 1:11

VNTB – Những cái chết bí ẩn của quan chức

Tử Long

(VNTB) – Trong vòng 2 tháng rưỡi đầu năm 2023, đã có 4 cán bộ treo cổ chết tại cơ quan nhà nước.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng – đã bị bắt. Ông Ánh bị bắt khi đương chức. Việc ‘bắt nóng’ như vầy phải chăng có liên quan đến hàng loạt cái chết bí ẩn trong thời gian qua mà báo chí đưa tin là họ đã tự vẫn?

(more…)