Archive for March 3rd, 2023


Hệ lụy của hình sự hóa những ý kiến trái chiều – VNTB –

Friday, March 3rd, 2023

03.03.2023 12:32

VNTB – Hệ lụy của hình sự hóa những ý kiến trái chiều

Hoài Nguyễn

(VNTB) – Quyền biểu đạt ý kiến rất có thể ngày càng phải đối mặt với hình sự hóa.

Phản biện về cách điều hành của Đảng, cá nhân đó nếu ‘nặng lời trách cứ’ thì có thể phải đối mặt hình luật theo điều 117 “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

(more…)