Văn Tế Quốc Tổ Hùng Vương


Chánh Tế Quan tuyên đọc trong Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

tổ chức tại Chùa Bồ Đề, Philadelphia USA ngày 7 tháng 5, 2023

Philadelphia, ngày 10 tháng 3 năm 4902 Việt lịch. 

Tế chủ thành tâm chắp tay cúi đầu đảnh lễ dâng hương, kính cáo cùng:


Tiên Linh 18 đại Hùng Vương 
Tiên Linh các Anh hùng Liệt nữ 
                                                Cáo rằng:
Nước có nguồn, cây có cội 
Chim có tổ, người có tông
Bảo tồn bản sắc cội nguồn để làm người không vong bản
Ghi nhớ công nghiệp tiên tổ cho con cháu biết giống dòng 

                                       Nhớ chư tổ linh xưa,


Lĩnh Nam một dải hoang vu, công khai phá mồ hôi tràn Đông Hải
Âu Lạc hai dòng hợp nhất, giữ giống nòi máu đỏ đẫm Hoa Nam
Trống đồng dội vạn thù khiếp vía
Đàn đá reo muôn họ ca xang

Hai nghìn sáu trăm năm dư là bản hùng ca thần công Bắc địch 
Mười tám triều đại nguyên sơ là nôi văn minh thánh tích Nam di 
                            

Kính lạy chư linh, chúng con nay:
Mượn nhang đèn thể hiện lòng thành
Dâng bánh trái hàm ơn tiên tổ

                                                  Nguyện rằng:
Xem núi sông là máu thịt, quyết bảo toàn từng tấc đất, không phụ chí tổ vương
Tiếp văn hóa từ muôn phương, gắng thu nhập từng phát minh, dựng văn minh Việt tộc

Cố sao cho

Trống trường mãi rền vang, cáo thế giới “Việt sư hưng Việt quốc
Chiêng quốc lễ ngân dài, nhắc nhân tâm “Nam đế trị Nam bang” 

Thắp trăm nén nhang
Lòng thành đảnh lễ
Linh thiêng chư tổ 
Chứng giám lòng thành
Nhất tâm hồi hướng Việt tổ thánh linh đăng đàn thụ lễ

Cung duy thượng hưởng

(Sưu tầm trên Net, Trần Quán Niệm nhuận sắc)

Tags:

Comments are closed.